لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 15 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در آبان 1393

اطلاعیه جوی شماره 6 یکشنبه 11/08 /93
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگرتقویت تدریجی ناوه سطوح میانی جو مستقر بر روی کشور ترکیه بوسیله نفوذ ناوه ای از عرض های شمالی می باشد. فشار هوای...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 11 آبان 1393       توسط: هواشناسی زنجان