لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 15 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در آبان 1394

اطلاعیه جوی شماره 11 ¬سه شنبه 94/08/26
بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر نفوذ ناوه فعال سطوح میانی جو به منطقه و تاثیر آن تا پایان هفته در استان می باشد. ناپایداری ها در روز چهارشنبه 27/08/94 با نف...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 26 آبان 1394       توسط: هواشناسی زنجان