لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 10 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در آبان 1396

اطلاعيه جوي شماره 8 مورخ پنجشنبه 96/08/11
بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهوارهاي بيانگر تقويت ناوه سطوح مياني جو مستقر بر روي درياي مديترانه و تأثير آن بر منطقه از روز پنجشنبه 96/08/11 ميباشد. در اثر نفوذ اين ساما...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 11 آبان 1396       توسط: هواشناسی زنجان