لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 15 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در آذر 1392

اطلاعیه جوی شماره 17 شنبه 23/09/1392
پیرو اطلاعیه جوی شماره 16 مورخ 20/09/1392،  بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی بيانگر عبور ناوه فعال سطوح میانی جو طی 24 ساعت آینده از منطقه ما می باشد.  در پی عب...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه 24 آذر 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 16 چهارشنبه 92/09/20
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی  و تصاویر ماهواره ای بيانگر نفوذ   ناوه  سطوح میانی جو مستقر بر روی  شرق دریای مدیترانه از  اواخر وقت امروز...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 21 آذر 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 15 چهارشنبه 92/09/13
پیرو اطلاعیه جوی شماره 14 مورخه 11/09/1392  ، بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی  و تصاویر ماهواره ای بيانگر عبور  ناوه  سطوح میانی جو تا اواخر وقت امرو...(ادامه)
تاریخ: شنبه 16 آذر 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 14 دوشنبه 92/09/11
        بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی  بيانگر نفوذ  ناوه  فعال سطوح میانی جو مستقر در شمال دریای سیاه ازظهر فردا به ش...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه 11 آذر 1392       توسط: هواشناسی زنجان