لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در بهمن 1394

اطلاعیه جوی شماره 15 شنبه 94/11/17
بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر نفوذ ناوه فعال سطوح میانی جو از اواخر وقت امروز شنبه 94/11/17 به منطقه و فعالیت آن تا روز دو شنبه در استان می باشد که ا...(ادامه)
تاریخ: شنبه 17 بهمن 1394       توسط: هواشناسی زنجان