لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 15 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در اسفند 1392

اطلاعیه جوی شماره 1 شنبه 09/01/93
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای نشان از نفوذ ناوه سطوح میانی جو مستقر بر روی  دریای مدیترانه و دریای سیاه از اواخر وقت امروز به منطقه می باشد.عم...(ادامه)
تاریخ: شنبه 9 فروردین 1393       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 19 چهارشنبه 92/12/21
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای نشان از تداوم فعالیت ناوه سطوح میانی جو مستقر بر منتهی الیه شرقی دریای مدیترانه در منطقه دارد.این سامانه تا اوایل هفت...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 21 اسفند 1392       توسط: هواشناسی زنجان