لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در اسفند 1394

اطلاعیه جوی شماره 1 شنبه 95/01/07
بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر نفوذ ناوه فعال سطوح میانی جو از بعدازظهر امروز شنبه 95/01/07 و تاثیر آن تا پایان هفته بر منطقه می باشد. بنابراین وضعیت جوی...(ادامه)
تاریخ: شنبه 7 فروردین 1395       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 17 دوشنبه 94/12/24
بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر نفوذ ناوه فعال سطوح میانی جو از بعدازظهر امروز دوشنبه 24/12/94 و تاثیر آن تا پایان هفته بر منطقه می باشد. همچنین از روز پنج ...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 25 اسفند 1394       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 16 دوشنبه 94/12/03
بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر همگرایی جریانات جنوب غربی و جنوبی ناشی از حرکت شرق سوی ناوه فعال سطوح میانی جو مستقر بر روی دریای مدیترانه و دریای سرخ از ام...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 25 اسفند 1394       توسط: هواشناسی زنجان