لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در اسفند 1395

اطلاعيه جوي شماره 1 چهارشنبه 96/01/02
بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي نشان مي دهد از فردا امواج ناوه فعال سطوح مياني جو وارد منطقه ما خواهد شد. عمده فعاليت اين سامانه در استان طي روز پنجشنبه(96/01/03) ...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 10 فروردین 1396       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعيه جوي شماره 2 چهارشنبه 96/01/09
بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي بيانگر تقويت سامانه بارشي مستقر بر روي استان از بعدازظهر جمعه(96/01/11) مي باشد كه پيامد آن بارش هاي متناوب رگباري در برخي مناطق با...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 9 فروردین 1396       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعيه جوي شماره1
اطلاعيه جوي شماره 1
تاریخ: چهارشنبه 9 فروردین 1396       توسط: هواشناسی زنجان