لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 10 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در اسفند 1396

اطلاعيه جوي شماره 14 - پنجشنبه96/12/17
بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهوارهاي بيانگر عبور ناوه سطوح مياني جو و امواج ناشي از آن طي روز جمعه 96/12/18 از منطقه مي باشد كه در اثر آن وزش بادهاي شديد تا بسيار شديد(5...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 17 اسفند 1396       توسط: هواشناسی زنجان