لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در فروردین 1392

اطلاعيه جوي شماره 3 سه شنبه 91/2/3
پيرو اطلاعيه شماره 2 مورخه  31/01/1392  : بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر عبور  ناوه سطوح مياني جو شكل گرفته بر روي درياي مديتر...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 3 اردیبهشت 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعيه جوي شماره 2 شنبه 92/01/31
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر نفوذ متوالي ناوه هاي  سطوح مياني جو شكل گرفته بر روي درياي مديترانه  و درياي سياه طي اين هفته به منط...(ادامه)
تاریخ: شنبه 31 فروردین 1392       توسط: هواشناسی زنجان