لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1392

اطلاعيه جوي شماره 6 سه شنبه 92/3/7
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر عبور تدريجي ناوه سطوح مياني جو از استان طي  دو روز آينده مي باشد. فشار هواي سطح زمين  افزايش نسبي خو...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 8 خرداد 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 5 سه شنبه 31/02/92
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر عبور تدريجي ناوه سطوح مياني جو فعال در منطقه طي دو روز آينده مي باشد. فشار هواي سطح زمين  و شيو آن  ...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 31 اردیبهشت 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 4 چهار شنبه 25/02/92
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر نفوذ تدريجي ناوه سطوح مياني جو شكل گرفته بر روي درياي مديترانه  و درياي سياه به  استان  و تشديد...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392       توسط: هواشناسی زنجان