لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 10 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1393

اطلاعیه جوی شماره 2 شنبه 20/02/93
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای حاکی از استقرارناوه  فعال سطوح میانی جو بر روی  دریای مدیترانه و دریای سیاه  و حرکت بطئی آن به سمت کشو...(ادامه)
تاریخ: شنبه 20 اردیبهشت 1393       توسط: هواشناسی زنجان