لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1394

اطلاعیه جوی شماره 4 چهارشنبه 94/03/06
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره­ای بیانگر استقرار مرکز کم فشار سطح زمین بر روی کشور عراق و نفوذ جریان­های جنوب غربی با شیب ارتفاع بالا در سطوح میانی جو ...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 7 خرداد 1394       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 3 دوشنبه 94/02/14
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر عبورمتناوب ناوه های سطوح میانی جو از امروز دوشنبه 94/02/14 تا پایان هفته از منطقه ما می باشد که باعث بارش های ...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه 14 اردیبهشت 1394       توسط: هواشناسی زنجان