لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1395

اطلاعیه جوی شماره 4 سه شنبه 95/02/21
بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر نفوذ تدریجی ناوه فعال سطوح میانی جو از امروز سه شنبه 21/02/95 به منطقه می باشد که با بارش های رگباری باران و رعدوبرق و احتما...(ادامه)
تاریخ: سه شنبه 21 اردیبهشت 1395       توسط: هواشناسی زنجان   
اطلاعیه جوی شماره 3 یکشنبه 95/02/15
بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر نفوذ تدریجی ناوه فعال سطوح میانی جو به کشور می باشد که با افزایش محسوس شیو ارتفاع تراز میانی همراهی خواهد کرد، همچنین به دلی...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395       توسط: هواشناسی زنجان