لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 15 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در خرداد 1393

اطلاعیه جوی شماره 3 چهارشنبه 22/03/93
بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای حاکی از حرکت شرق سوی ناوه  فعال سطوح میانی جو  مستقر بر روی  دریای مدیترانه و دریای سیاه ، افزایش همزم...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 21 خرداد 1393       توسط: هواشناسی زنجان