لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 15 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در خرداد 1395

اطلاعیه جوی شماره 5 پنج شنبه 95/03/27
بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر نفوذ ناوه فعال سطوح میانی جو از امروز پنجشنبه 95/03/27 به منطقه می باشد که با نفوذ زبانه پرفشار سطح زمین و افزایش شیو فشاری ...(ادامه)
تاریخ: پنجشنبه 27 خرداد 1395       توسط: هواشناسی زنجان