لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 10 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در خرداد 1396

اطلاعيه جوي شماره 6 چهارشنبه 96/03/24
بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي بيانگر عبور ناوه سطوح مياني جو طي فردا از عرض هاي بالاتر از منطقه ما مي باشد كه با افزايش شيو ارتفاعي سطوح مياني جو همراه خواهد شد....(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه 24 خرداد 1396       توسط: هواشناسی زنجان