لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 16 خرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
هشدار های جوی

موضوعات ارسال شده در تیر 1391

از روز يك شنبه مورخه 1391/04/25 براي استان آسمان قسمتي ابري تا ابري گاهي وزش باد نسبتاً شديد ...
از روز  يك شنبه   مورخه  1391/04/25 براي استان  آسمان  قسمتي ابري  تا ابري گاهي وزش باد نسبتاً شديد ، بارش هاي متناوب رگباري و رعد و بر... (ادامه)
تاریخ: یکشنبه 25 تیر 1391       توسط: هواشناسی زنجان